Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
22072022-2
261,62 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Modrovka
22.
Júl
2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
22072022
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Modrovka
20.
Júl
2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-230-009-2022
KRHZ-TN-VO-230-009/2022
0,00 € Slovenská republika, zast. Ministerstvom vnútra SR Obec Modrovka
8.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluva o dodávke elektriny č. 0216/2022
Dodatok č. 3 k Zmluva o dodávke elektriny č. 0216/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Modrovka
29.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
06062022
0,00 € Jaroslav Prekop a Zuzana Prekop Obec Modrovka
27.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
27062022
0,00 € Viera Horváthová Obec Modrovka
20.
Jún
2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-009/2022
KRHZ-TN-VO-230-009/2022
40 661,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
15.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
06062022
0,00 € Boris Geschwandtner Obec Modrovka
9.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3220332
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Modrovka
9.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
3038/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Modrovka
28.
Apríl
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-009/2020
KRHZ-TN-VO-215-009/2020
59 797,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
3.
Február
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071X782
432/2020
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Modrovka
25.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-044/2018
KRHZ-TN-255-044/2018
12 647,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
9.
Október
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002211o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002211
28 409,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
22.
Máj
2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-143/2015-010
KRHZ-TN-V-143/2015-010
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
16.
Jún
2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
789-11-4127/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrovka
6.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
11/2013 SKNM
0,00 € Správa katastra Trenčín Obec Modrovka