Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Plantex s.r.o. Obec Modrovka
4. Apríl 2024
Príloha č. 2 Zmluva č. 110 10 730
Príloha č. 3 Zmnluvy č. 110 10 730
0,00 € Marius Pedersen, s.r.o., Obec Modrovka
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240354
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Modrovka
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
12042024
0,00 € INTA s.r.o. Obec Modrovka
7. Marec 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107626/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrovka
7. Február 2024
Dohoda o mlčanlivosti
12012024
0,00 € Blanka Rusková Obec Modrovka
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2023
21/2024-KS
0,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, č.licencie 959 Obec Modrovka
24. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-246-049/2023
KRHZ-TN-VO-246-049/2023
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
10. Január 2024
Povinné zmluvné poistenie
2409339270
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Modrovka
7. December 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020522010
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020522010
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Obec Modrovka
9. November 2023
Cenník od 1.1.2024
Cenník od 1.1.2024
0,00 € Marius Pedersen, s.r.o., Obec Modrovka
18. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-246-049/2023
KRHZ-TN-VO-246-049/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
16. Október 2023
Nájomná zmluva
01042023
0,00 € Lesná spoločnosť Lúka, pozemkové spoločenstvo Obec Modrovka
16. Október 2023
Zmluva č. 2023/0783 o poskytnutí dotácie
2023/0783
300,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Modrovka
25. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Modrovka
26. Júl 2023
Dohoda o financovaní vybudovania vodovodu
20062023
0,00 € Ševčík Dušan a Ševčík Jana Obec Modrovka
17. Júl 2023
Príloha č.2 k zmluve č.11010730 od 1.4.2023
Príloha č.2 k zmluve č.11010730 od 1.4.2023
0,00 € Marius Pedersen, s.r.o., Obec Modrovka
17. Júl 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6828284389
6828284389
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Modrovka
14. Júl 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva 15062023
0,00 € Boris Geschwandtner Obec Modrovka
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
20062023
300,00 € Jozef Minárik Obec Modrovka