Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2023-KS
800,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková Obec Modrovka
13. Január 2023
Príloha č. 2 Zmluvy č. 11010730
Príloha č. 2 Zmluvy č. 11010730 od 2.1.2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Modrovka
9. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny
1614/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Modrovka
19. December 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Modrovka
14. December 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020522010
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020522010
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. - skratka K.O.S. s.r.o. Obec Modrovka
14. December 2022
Príloha č. 2 Zmluvy č. 11010730
Príloha č. 2 Zmluvy č. 11010730
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Modrovka
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
04102022
0,00 € Viera Horváthová Obec Modrovka
26. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/0562 o poskytnutí dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/0562 o poskytnutí dotácie
500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Modrovka
19. September 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248098294
147,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Modrovka
5. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
05092022
0,00 € Brunovský Ladislav Obec Modrovka
5. September 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0393
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Modrovka
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0562
500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Modrovka
22. Júl 2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
22072022-2
261,62 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Modrovka
22. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
22072022
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Modrovka
20. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-230-009-2022
KRHZ-TN-VO-230-009/2022
0,00 € Slovenská republika, zast. Ministerstvom vnútra SR Obec Modrovka
8. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluva o dodávke elektriny č. 0216/2022
Dodatok č. 3 k Zmluva o dodávke elektriny č. 0216/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Modrovka
29. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
06062022
0,00 € Jaroslav Prekop a Zuzana Prekop Obec Modrovka
27. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
27062022
0,00 € Viera Horváthová Obec Modrovka
20. Jún 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-009/2022
KRHZ-TN-VO-230-009/2022
40 661,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Modrovka
15. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
06062022
0,00 € Boris Geschwandtner Obec Modrovka