Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
58/23/AZ
0,00 € NOVÉ NÁBREŽIE s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
62/23/ZoD
251 984,21 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely - OM podľa Prílohy č.4,cena za 1m3 odobratej povrchovej vody je 0,1341 EUR bez DPH
839/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúry vodnej stavby Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina č. 177/21/AZ
Dodatok č. 1
33 533,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní ČOV Kežmarok č. 150/15/AZ
Dodatok č. 2
600 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
Dodatok č. 25
2 700 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry č. 114/17/AZ
Dodatok č. 2
86 159,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní ČOV Spišská Nová Ves č. 1/16/AZ
Dodatok č. 1
900 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
57/23/AZ
300,00 € Šport team Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 116/14/AZ
Dodatok č. 3
107 872,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
60/23/AZ
500,00 € Odborový zväz DREVO LESY VODA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v aglomerácii Stará Ľubovňa č. 182/17/AZ
Dodatok č. 1
530 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
56/23/AZ
0,00 € Panorama residence I, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe
54/23/AZ
14 000,00 € Tomáš Petrík Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
52/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
51/23/AZ
0,00 € Mgr. Dominika Tonkovičová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
033/2023
0,00 € Obec Rudňany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD
9. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
50/23/AZ
0,00 € AF Development, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
8/22/AZ
616,24 € SR - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
49/23/AZ
500,00 € Tanečné centrum Fortuna Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.