Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
108/24/AZ
0,00 € VIA develop s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Júl 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
106/24/AZ
200,00 € Šport team Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Zmluva o dielo
103/24/ZoD
17 140,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
2024-061-098
0,00 € Obec Švábovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Júl 2024
Nájomná zmluva
104/24/NZ
200,00 € REALIT s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva č. 89/24/AZ
10 000,00 € KLT AUDIT, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
Zmluva č. 85/24/AZ
24 700,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 84/24/ZoD
6 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
Zmluva č. 100/24/AZ
550,00 € Tanečné centrum Fortuna Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
95/24/AZ
0,00 € SANDBERG NL s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
94/24/AZ
0,00 € IMMO s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
96/24/AZ
500,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
NI/1-299/2024/SPU
7 200,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
92/24/AZ
0,00 € Obec Stará Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
42/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
90/24/AZ
300,00 € Tatranský veterán car club Poprad, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
80/24/ZoD
246 282,97 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
286/2024/DM
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
76/24/ZoD
42 221,30 € PROCONT, spol. s.r.o Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
82/24/ZoD
617 124,83 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.