Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí dokonč. stav. objektov vyvolanej investície
14/23
38 368,03 € Obec Gánovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
3. Február 2023
Zmluva o dielo
3/23/ZoD
9 475,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
11/23/AZ
1 000,00 € Harmónia Liptovská Teplička, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
165/22/AZ
0,00 € WoupFinance, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o dielo
2/23/ZoD
2 625,00 € A.S.Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
8/23/AZ
500,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2023
Kúpna zmluva
153/22/KZ
14 150,00 € Iglovia centrum s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. December 2022
prevod vlastníckeho práva k časti verejného vodovodu
A100/2022
6 850,00 € Obec Batizovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
152/22/AZ
2 392,78 € Obec Veľký Lipník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Kúpna zmluva
2/22/KZ
6 850,00 € Obec Batizovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
133/22/ZoD
5 875,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
135/22/ZoD
6 950,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
142/22/AZ
38 958,53 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
143/22/AZ
500,00 € Tanečné centrum FORTUNA Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Kúpna zmluva
122/22/KZ
22 795,00 € KOMPAKT SERVIS s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
141/22/AZ
0,00 € Obec Arnutovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o dielo
138/22/ZoD
69 920,62 € TERRATECHNIK spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
140/22/AZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
137/22/AZ
0,00 € BDI, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o dielo
134/22/ZoD
Doplnená
13 836,90 € TERRATECHNIK spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.