Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o budúcej Zmluve o nájme pozemku
158/23/NZ
0,00 € Obec Veľký Slavkov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
157/23/AZ
0,00 € MAJORIS Development s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. November 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
155/23/AZ
0,00 € Vitality Rezort Stola, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. November 2023
Zmluva o dielo
136/23/ZoD
118 916,53 € ARAD Slovakia s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o dielo
147/23/ZoD
115 022,80 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o dielo
142/23/ZoD
21 494,07 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
137/23/AZ
18 600,00 € StVS - servising, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. November 2023
Nájomná zmluva
153/23/NZ
3 610,20 € Slovenský pozemkový fond Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
152/23/AZ
1 095,00 € Mesto Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
144/23/AZ
0,00 € Ing. Jozef Pojedinec, Ing. Zuzana Pojedincová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
143/23/KZ
13 775,00 € MäSO-TATRY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Október 2023
Kúpna zmluva
139/23/KZ
10 434,58 € Obec Mlynica Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o dielo
141/23/ZoD
11 000,00 € Archeológia Spiš s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
140/23/AZ
1 000,00 € Spišské divadlo Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSM/VB/22/2023
1202/2023
0,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o dielo
128/23/ZoD
249 753,88 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
132/23/AZ
0,00 € Abrod, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
216/2023
1 095,00 € Mesto Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
114/23/KZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
124/23/AZ
15 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.