Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - november 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - november 2023
5 700,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre mediálne služby
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci 3/2023
Zmluva o spolupráci 3/2023
0,00 € Anna Mária Brijaková Rada pre mediálne služby
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 4/2023
Zmluva o spolupráci č. 4/2023
0,00 € Silvester Buček Rada pre mediálne služby
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 5/2023
Zmluva o spolupráci č. 5/2023
0,00 € Ondrej Schütz Rada pre mediálne služby
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií - Monitora
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií - Monitora
8 640,00 € Monitora s. r. o. Rada pre mediálne služby
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 2/2023
Zmluva o spolupráci č. 2/2023
0,00 € Karel Strachota Rada pre mediálne služby
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
42,29 € Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec Rada pre mediálne služby
23. Máj 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - máj 2023
Zmluva o dielo Výskumný ústav spojov - máj 2023
5 760,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre mediálne služby
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4 800,00 € Uhrinčať - Vajda s.r.o. (advokátska kancelária) Rada pre mediálne služby
31. Január 2023
Zmluva o dielo - štatistické prehľady 01_2023
Zmluva o dielo - štatistické prehľady 01_2023
5 940,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre mediálne služby
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní informačno-technologických služieb
Zmluva o poskytovaní informačno-technologických služieb
10 969,20 € Try Services, s.r.o. Rada pre mediálne služby
3. Január 2023
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác v období od 1.1.2023 - 31.12.2023
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác v období od 1.1.2023 - 31.12.2023
0,00 € IB Rein, s.r.o. Rada pre mediálne služby
3. Január 2023
Licencna_zmluva_POLITICO_Pro_2023
Licencna_zmluva_POLITICO_Pro_2023
9 978,00 € POLITICO SPRL Rada pre mediálne služby
25. November 2022
Kúpna zmluva výpočtová technika RpMS Performance
Kúpna zmluva výpočtová technika RpMS Performance
9 662,40 € PERFORMANCE, s.r.o. Rada pre mediálne služby
24. November 2022
Zmluva Business Internet ZML-2209-000621
Zmluva Business Internet ZML-2209-000621
0,00 € SWAN, a.s. Rada pre mediálne služby
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A20947643
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A20947643
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rada pre mediálne služby
24. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4212309 IKD 14601506
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4212309 IKD 14601506
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rada pre mediálne služby
24. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2306300 IKD 14596075
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2306300 IKD 14596075
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rada pre mediálne služby
24. November 2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla RpMS Kukliš
Dohoda o prevode telefónneho čísla RpMS Kukliš
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rada pre mediálne služby
21. Október 2022
Kúpna zmluva výpočtová technika Performance
Kúpna zmluva výpočtová technika Performance
11 448,00 € PERFORMANCE, s.r.o. Rada pre mediálne služby