Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
dodávka plynu do objektu Telocvičňa Školská v období od 1.1.2024 do 31.12.2025
40/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Bratislava Správa majetku mesta
22. November 2023
internetové pripojenie v objekte Telocvične Školská
41/2023
0,00 € SWAN, a.s. Správa majetku mesta
9. November 2023
dodávka zemného plynu do objektu kabín v Horných Ozorovciach
37/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Bratislava Správa majetku mesta
9. November 2023
dodávka zemného plynu do objektu Domu humanity
35/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Bratislava Správa majetku mesta
9. November 2023
dodávka zemného plynu do objektu sokolovne
36/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Bratislava Správa majetku mesta
9. November 2023
dodávka zemného plynu do objektu zimného štadióna (strojovňa)
38/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Bratislava Správa majetku mesta
26. Júl 2023
doplnenie údajov v zmluve o poskytovaní upratovacích služieb - objekt telocvične Školská
19/2023
4 523,00 € UMYTEP SK s.r.o. Správa majetku mesta
10. Júl 2023
rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte kolkárne
17/2023
7 286,21 € ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. Správa majetku mesta
10. Júl 2023
zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu
15/2023
400,00 € Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Správa majetku mesta
10. Júl 2023
zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
16/2023
400,00 € Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Správa majetku mesta
9. Máj 2023
dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôdo z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou - objekt telocvične Školská
9/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Správa majetku mesta
30. Marec 2023
dodávka elektrickej energie v objekte telocvične na Ul. Školská v Bánovciach nad Bebravou
8/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa majetku mesta
30. Marec 2023
Dodávka tepelnej energie do objektu Telocvične na Ul. Školská 1893 v Bánovciach nad Bebravou
7/2023
396,00 € Slovenský plynárenský priemysel Správa majetku mesta
27. Marec 2023
dodanie zhotoveného diela a súvisiacich prác do objektu zimného štadiíona v Bánovciach nad Bebrav ou
6/2023
5 178,13 € PG brány, žalúzie s. r. o. Správa majetku mesta
22. Marec 2023
poistenie majetku v správe organizácie a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
5/2023
4 340,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Správa majetku mesta
27. Február 2023
poskytovanie servisných služieb, pohotovostných výjazdov a poradenstva pri správe chladiarenských zariadení a prípravne TÚV pre rolbu na zimnom štadióne
4/2023
0,00 € ABC Food Machinery spol. s r.o. Správa majetku mesta
31. Január 2023
upratovacie služieb v objektoch SMM, p.o. vrátane dodávky tovarov súvisiacich s upratovaním priestorov
3/2023
46 177,60 € UMYTEP SK s.r.o. Správa majetku mesta
30. Január 2023
poskytovanie služieb - internet S (viazanosť 24 mesiacov, inštalácia) v objekte zimného štadióna
2/2023
0,00 € SWAN, a.s. Správa majetku mesta
10. Január 2023
poistenie majetku v správe organizácie
43/2022
4 129,03 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Správa majetku mesta
20. December 2022
zmena znenia textu zmluvy (záväzok poskytovateľa pravidelne zasielať písomné zoznamy k bezhotovostným platbám)
41/2022
0,00 € Saba Parking SK, s.r.o. Správa majetku mesta