Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/1200/5810
360 000,00 € GAJOS, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/2130/5497
141 000,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/2220/5560
2 018 922,00 € TECHNOMONT OK, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/SVD G-N/ Rohovce/2021/ 0427
1 000,91 € Štefan Tuhela VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
2019/2300/4138
3 426 666,00 € A VA-stav, s.r.o. a A-Híd Építô Zártkorííen Mííkodô Részvénytársaság VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
2023/1010/5820
1 177,20 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0164
72,97 € Marie Ďurišová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0165
72,97 € Dáša Ďurišová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0189
1,76 € Anton Stračiak VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0538
402,34 € Ing. arch. Zoltán Molnár a ildikó Molnár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0542
201,17 € László Vésey VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť- Dunakilitl/Mliečno/2022/0539
919,89 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
2022/4100/5573
228 327,60 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0188
128,55 € Eva Hudecová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. Február 2023
Zmluva o dielo
11/ODB/2023/30/23205
290 400,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0501
988,43 € Radovan Kadaši VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0417
3 151,02 € Ing. Tibor Kovács VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0433
933,15 € Anton Klocáň VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0498
3 184,21 € Vlasta Hanuljaková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0441
199,01 € Oľga Hrdá VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK