Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
KAN01/2023
900 102,78 € Skupina dodávateľov ,,RAVOZA - TIBOX" RAVOZA s.r.o. Obec Harichovce
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
54/03/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Harichovce
10. Máj 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20199391
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Harichovce
23. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Harichovce v roku 2023
DOT1/2023
10 000,00 € Obec Harichovce Športový klub Harichovce
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
KAN01/2023
900 102,78 € Skupina dodávateľov ,,RAVOZA - TIBOX" RAVOZA s.r.o. Obec Harichovce
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ022023
6 700,00 € Tomáš Šefčík Obec Harichovce
18. Apríl 2023
Poistná zmluva
PZ012023
0,00 € UNIQUA pojisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Harichovce
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ032023
12 504,00 € HOR, s.r.o. Obec Harichovce
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Harichovce v roku 2023
DOT2/2023
5 000,00 € OBEC Harichovce Dobrovoľný hasičský zbor Harichovce
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ2023
1 200,00 € Ján Pavlanský Obec Harichovce
24. Marec 2023
Zmluva o kúpe cenných papierov
10/2023
7 220,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Harichovce
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
1/2023
0,00 € TIBURON s.r.o. Obec Harichovce
28. Február 2023
Kúpna zmluva
003/2023
1 455,00 € Mgr. Andrea Rerková Obec Harichovce
28. Február 2023
Rámcová zmluva
002/2023
687,47 € Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ Obec Harichovce
28. Február 2023
DODATOK č. 24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Harichovce č.6000/2002/V-5
001/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Harichovce
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
004/2023
3 600,00 € E-VO, s.r.o., Obec Harichovce
8. Február 2023
Nájom hrobového miesta
2023001/SC
10,00 € Obec Harichovce Obec Harichovce
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
0,00 € PaedDr. Zuzana Čekovská Obec Harichovce
19. December 2022
Nájom hrobového miesta
2022031/SC
20,00 € Agnesa Balúchová Obec Harichovce
17. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
AUDIT1/2022
2 310,00 € Ing. Daniela Dudová Obec Harichovce