Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 19/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
75/2024
4 300,00 € Tenisový klub Tajch Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 13/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
72/2024
500,00 € Novobanský banícky spolok Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 18/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
73/2024
500,00 € TJ Slovan Nová Baňa Mesto Nová Baňa
4. Marec 2024
Z M L U V A č. 14/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
74/2024
300,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 17/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
69/2024
6 400,00 € ŠK Karate Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 22/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
70/2024
4 100,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
1. Marec 2024
Z M L U V A č. 16/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
71/2024
300,00 € Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej strednej školy Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 9/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
66/2024
500,00 € Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 8/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
67/2024
600,00 € Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 27/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
68/2024
700,00 € Občianske združenie pri CVČ-CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa
29. Február 2024
Z M L U V A č. 11/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
65/2024
300,00 € Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole sv. Alžbety Mesto Nová Baňa
28. Február 2024
Z M L U V A č. 5/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
64/2024
1 800,00 € TajchŠport Mesto Nová Baňa
28. Február 2024
Z M L U V A č. 21/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa27.4.2022
63/2024
27 700,00 € Mestský futbalový klub Nová Baňa Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 6/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
60/2024
800,00 € Háj Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 3/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
59/2024
500,00 € VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R12 2024
61/2024
55,00 € Anna Adamcová Kamenostav Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 4/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
57/2024
1 500,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
K ú p n a z m l u v a 2/p/2024
62/2024
2 410,57 € Mária Opálková, rod. Polcová Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 10/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
58/2024
500,00 € SRRZ-RZ pri Materskej škole Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R11 2024
54/2024
120,00 € APaluška – auto s.r.o. Mesto Nová Baňa