Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04002/2022
4 856,00 € CPI Hotels Slovakia, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
SIOV-04000/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Zmluva o partnerstve
SIOV-04001/2022
0,00 € Slovak Business Agency Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2019
SOK-03997/2022
11 776 696,22 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03999/2022
19 000,00 € i-kiu - motion, graphic, backend Gmbh Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-03998/2022
17 280,00 € ATIPIC spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03996/2022
6 394,00 € HOTEL DEVÍN, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
29. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb online prenosu a videozáznamov z odborných podujatí
SIOV-03994/2022
17 800,00 € Betoon production s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03995/2022
19 919,52 € Alanata a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-03989/2022
7 517,74 € MAC – GASTRO spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. September 2022
Memorandum o spolupráci
SIOV-03991/2022
0,00 € Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. September 2022
Memorandum o spolupráci
SIOV-03992/2022
0,00 € Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku Štátny inštitút odborného vzdelávania
16. September 2022
Memorandum o spolupráci
SIOV-03993/2022
0,00 € Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229907_Z
880,00 € KASON, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
8. September 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03990/2022
2 500,00 € Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. September 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
SIOV-03988/2022
5 000,00 € Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska Štátny inštitút odborného vzdelávania
19. August 2022
Partnerská zmluva
SIOV-03987/2022
0,00 € Hekima, o. z. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-03985/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
SIOV-03984/2022
0,00 € Auto BB, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. Júl 2022
Zmluva o účasti na podujatí Prednáškové a konzultačné dni Gaudeamus Nitra 2022
SIOV-03983/2022
695,00 € MP-Soft, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania