Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CGU3
KZP-PO4-SC431-2021-68/CGU3
169 170,96 € Obec Bunkovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
261/2023/SP-R
9 600,00 € SWEET LIFE, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99647
1 500,00 € Ing. Roman Pánis, Blažena Pánisová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98878
1 500,00 € Marek Kolesár, Mária Kolesárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
82612
1 500,00 € Miroslava Brisudová r. Brisudová, Ľuboš Rusnák r. Rusnák Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78798
3 400,00 € Maroš Komár , Anna Komárová  Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76620
1 500,00 € Ing. Štefan Tulipán Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1768-2023-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra PV SERVICE PLUS SK s. r. o.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100782
1 500,00 € Andrea Menzáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100328
1 680,00 € Anton Ambrózy, Elena Ambrózyová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100245
2 108,00 € Peter Trungel Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99728
1 500,00 € Mgr. Michal Adamčík, Jana Adamčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99713
1 500,00 € Zdenko Kozák, Danka Kozáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99271
1 500,00 € David Musil, Gabriela Musil Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98844
1 500,00 € Radoslav Hmira Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98786
1 500,00 € Štefan Hrabuša Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98565
1 500,00 € Mgr. Ondrej Dian, Ivana Dianová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96535
1 500,00 € Martina Hrehová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94135
1 500,00 € Katarína Kaňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91145
3 400,00 € PaedDr. Jaroslava Surgentova Slovenská inovačná a energetická agentúra