Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
8 150,00 € Ženský algoritmus, o.z. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Vyrobené na Slovensku N.O. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
10 880,00 € grant UP, s.r.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
29. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201928380_Z
soi/2023/18
0,00 € Detektívna informačná služba, s.r.o. Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRA8
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRA8
277 450,67 € KONEX - spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1681-2023
0,00 € Ladislav Piga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1670-2023
0,00 € Ľudovít Reštei Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1700-2023
0,00 € Mária Lopatníková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1738-2023
0,00 € Ing. Emília Bateková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1991-2023
0,00 € Mgr. Terézia Lazárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2000-2023
0,00 € Jaroslav Šároši Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2001-2023
0,00 € Miroslav Sviatko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2002-2023
0,00 € RNDr. Zuzana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1895-2023
0,00 € Veronika Tkáčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1907-2023
0,00 € Jozef Krešňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1913-2023
0,00 € Jolana Arkaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1931-2023
0,00 € Helena Janočková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1794-2023
0,00 € Milota Ignáthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1811-2023
0,00 € Alena Grácová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-3832-2023
0,00 € Milan Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.