Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
53/2024
0,00 € W rent, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
52/2024
0,00 € Verteco, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zaškolenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
OZ-90-24-1-00248-00120
546,00 € VEMAL, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
44/2024
0,00 € CO-IN, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
49/2024
0,00 € Sea Sky Logistics s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
46/2024
0,00 € KACHNIC, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
48/2024
0,00 € Pribila spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1576-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BK TECH, spol. s r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1581-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MR. ŠVORC s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
50/2024
0,00 € SKL MECHANIC s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
51/2024
0,00 € SmarTech Solutions SK, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-34-311-7372-2024,45/2024/OSM, 39/03/2024/MO (1706/2024/OSM-14498)
23 105,31 € Valaliky Industrial Park, s. r. o. Košický samosprávny kraj zastúpený Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
45/2024
0,00 € Finpower s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
43/2024
0,00 € Azimut ES s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
20240044
1,00 € Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. MH Invest, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
47/2024
0,00 € PLQ Development s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1582-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BATTERIES GROUP s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1601-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra D&K klima s.r.o.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
17-4089-2023
179 524,52 € SR-LESY Slovenskej republiky, š.p. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
28/2024/SIAMV
0,00 € Mgr. Libor Láznička, MBA Slovenská inovačná a energetická agentúra