Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Darovacia zmluva
102023
0,00 € Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru Centrum pre deti a rodiny Necpaly
9. August 2023
Darovacia zmluva
92023
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
24. Máj 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
31733/2023
5 512,50 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Necpaly
24. Máj 2023
Darovacia zmluva
8/2023
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
30. Marec 2023
Kolektívna zmluva
42023
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CDR Necpaly Centrum pre deti a rodiny Necpaly
30. Marec 2023
Darovacia zmluva
52023
0,00 € ELBEK s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
21. Február 2023
Darovacia zmluva
32023
0,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly
26. Január 2023
Darovacia zmluva
202023
0,00 € Enjoy Group s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
4. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
00184152/1/23
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
4. Január 2023
Kolektívna zmluva
2022
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CDR Necpaly Centrum pre deti a rodiny Necpaly
23. November 2022
Darovacia zmluva
252022
0,00 € CK TIP travel a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb
A20767691
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
23. November 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pri vzdelávaní pedagog. a odbor. zamestnacov
242022
0,00 € VOP Agentúra s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
MOPP2022_010
0,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Mobic v Nadácii Pontis Centrum pre deti a rodiny Necpaly
4. Október 2022
Darovacia zmluva
212022
0,00 € BENEFIT s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
4. Október 2022
Darovacia zmluva
202022
0,00 € Workcontrol, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania a stravovania pre dieťa s nar. ústav. starostlivosťou
2/2022
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Centrum pre deti a rodiny Necpaly
22. September 2022
Darovacia zmluva
18/2022
0,00 € OZ Empatia - Nádej Centrum pre deti a rodiny Necpaly
22. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9933113763
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
22. August 2022
Darovacia zmluva
162022
144,00 € Rotary Club Martin Centrum pre deti a rodiny Necpaly