Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Dohoda o garantovani doktorandského štúdia v Ústave vied o Zemi SAV, v. v. i.
28/UEL/2024
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., RNDr. Anton Krištín, DrSc. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
15. Máj 2024
Zmluva o dielo
I./744/2024/R
47 000,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
4. Apríl 2024
Zmluva o dodržaní mlčanlivosti a ochrane zverených skutočností
VII./743/2024/R
0,00 € Fragokov-export, výrobné družstvo Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
IV./741/2024/R
1 750,00 € Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru
VI./742/2024/R
1 000,00 € AVG group s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. Marec 2024
Dohoda o odstúpení od zmluvy
IV./740/2024/R
0,00 € Ústav informatiky SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
IV./738/2024/R
520,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
IV./739/2024/R
14 120,00 € Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
IV./736/2024/R
Doplnená
520,00 € Historický ústav SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
IV./737/2024/R
5 660,00 € Matematický ústav SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./734/2024/R
Doplnená
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Marec 2024
Zmluva o dodávke výrobku číslo 3/2024
I./735/2024/R
5 148,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
21. Február 2024
Zmluva o dodávke výrobku 3/2024
Zmluva o dodávke výrobku 3/2024
780,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
VIII./733/2024/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
VIII./732/2024/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Február 2024
Mandátna zmluva o priamom zastupovaní mandanta v colnom konaní
VII./731/2024/R
0,00 € Denisa Marušincová Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UVZ_2024
Doplnená
2 655 072,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./728/2024/R
Doplnená
2 581 515,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Január 2024
Internship agreement no 140312 / Dohoda o stáži
VIII./730/2024/R
0,00 € Universite de Rennes Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
II./729/2024/R
1 550,00 € Ústav informatiky SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.