Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
V./714/2023/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
VII./713/2023/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0092
V./712/2023/R
47 022,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0523
V./711/2023/R
106 859,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-22-0523
V./710/2023/R
230 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-22-0041
V./709/2023/R
150 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
VIII./708/2023/R
0,00 € BEVORI International spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
V./707/2023/R
334,56 € JUDr. Simona Stahovcová Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
II./706/2023/R
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
202317
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. v. v. i.
26. Máj 2023
Zmluva 03/23 / Contract No 03/23
I./705/2023/R
14 200,00 € PE "RC" Geomagnet Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
17. Máj 2023
Memorandum o porozumení / Memorandum of Understanding
VIII./704/2023/R
0,00 € Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Apríl 2023
Zmluva o dielo
I./703/2023/R
250,00 € Ing. Pavol Ďuriš Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Apríl 2023
Príkazná zmluva
VII./701/2023/R
4 800,00 € doc. Ing. Tomáš Středa, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Apríl 2023
Príkazná zmluva
VII./702/2023/R
4 200,00 € doc. Ing. Hana Středová, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Apríl 2023
Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb
V./698/2023/R
3 546,72 € Centrum spoločenských činností SAV, v. v. i. Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
VII./700/2010/483/2023/R
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
VII./699/2023/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Marec 2023
Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 248/2023-CSČ SAV-VS SAV
248/2023-CSČ SAV-VS SAV
3 546,72 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
13. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
VII./697/2023/R
50 000,00 € Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.