Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2016
SPONZORSKÁ ZMLUVA
softip_sponzor
1 500,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied
28. December 2016
ZMLUVA na servis zdvíhacích zatriadení
20161220_thyssenkrupp
0,00 € ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. December 2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20161216_upv
0,00 € ÚPV SR Slovenská akadémia vied
23. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/21522/2016-821
0,00 € A LIANG s. r. o. Slovenská akadémia vied
23. December 2016
Zmluva o nájme hnuteľného majetku
22122016
2 700,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Slovenská akadémia vied
22. December 2016
Poistná zmluva
3159000185
4 818,71 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská akadémia vied
21. December 2016
Zmluva o výpožičke
672016 UP
379,65 € Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied Slovenská akadémia vied
21. December 2016
DOHODA O SKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
20161221_bouskovaJ
0,00 € Jana Boušková Slovenská akadémia vied
21. December 2016
ZMLUVA O DIELO
20161221_storin
0,00 € STORIN plus s. r.o. Slovenská akadémia vied
14. December 2016
zmluva o výpožičke
06122016-1164C
498,30 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Slovenská akadémia vied
14. December 2016
Zmluva o výpožičke
06122016-1165C
379,65 € Ústav polymérov SAV Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_wood2
0,00 € John V. Wood Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_noorda
0,00 € Sijbolt J. NOORDA Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_urbanczyk
0,00 € Przemyslaw Urbanczyk Slovenská akadémia vied
9. December 2016
Kúpna zmluva
MF/21433/2016-821
27 850,00 € VI GROUP, spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
7. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gahmberg2
0,00 € Carl G. Gahmberg Slovenská akadémia vied
7. December 2016
ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB
20161201_barbetrans
600,00 € Bc. Celina Nagy Barber BARBERTRANS Slovenská akadémia vied
5. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_weingartner
0,00 € Rolf Weingartner Slovenská akadémia vied
5. December 2016
PRÍKAZNÁ ZM LUVA
prikazna_omling
0,00 € Pär OMLING Slovenská akadémia vied
1. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku
MF/20409/2016-821
0,00 € SWIFT CAR s. r. o. Slovenská akadémia vied