Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2020
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20201228_bohac
0,00 € Mgr. Peter Boháč, PhD. Slovenská akadémia vied
29. December 2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
20201228_korenkova
0,00 € Mgr. Romana Korenková - Translations Slovenská akadémia vied
29. December 2020
Dohoda o urovnaní
20201229_NEKO, spol. s r. o.
229,26 € NEKO spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
23. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020
1/2020_NEKO spol. s r. o.
54 760,00 € NEKO spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
40/2020
Doplnená
150,00 € Dr. Pavol Koiš, CSc. Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
34/2020
150,00 € Matúš Gajdoš Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
36/2020
150,00 € prof. Joanna Goszczynska Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
35/2020
150,00 € Ass. prof. Dr. Richard Wilhelm Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
30/2020
150,00 € Prof. Rafal Olszanecki Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
32/2020
150,00 € prof. Kluas Groschner Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
33/2020
150,00 € Miroslav Konečný Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
37/2020
Doplnená
150,00 € prof. Philip Walther Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
38/2020
150,00 € Dr. Paolo Cherubini Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
31/2020
150,00 € Michael Eisterer Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
39/2020
150,00 € Dr. Martina Zeleňáková Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
292020
Doplnená
150,00 € Elena Marushiakova Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
192020
150,00 € Jaroslav Fabian Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
242020
150,00 € Petr Kopacek Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
252020
150,00 € Jan Rychlik Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
262020
150,00 € Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied