Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINACOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1085/01/02
81/2023
51 520,50 € UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Slovenská akadémia vied
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby č, PZS 1/2024
20231221_gotravel
0,00 € GO travel Slovakia s.r.o. Slovenská akadémia vied
21. December 2023
SPONZORSKÁ ZMLUVA
20231221_softip_sponzorska
1 000,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied
21. December 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
20231221_kolektivna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV č. 84 Slovenská akadémia vied
21. December 2023
Dohoda o ukončení ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1085/01/02
80/2023
0,00 € NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
20. December 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní
20230922_dohoda o obstarani
0,00 € CSC SAV, BMC SAV Slovenská akadémia vied
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 5100000068
5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku č. 1/2100000587/2024-2025-2026
1/2100000587/2024-2025-2026
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
19. December 2023
Zmluva o posytovaní užívacích práv k službe systému ASPI
ZM1/2023-30
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Slovenská akadémia vied
18. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20231218_tasr
8 928,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
18. December 2023
GRANT AGREEMENT - Project 101132349 — AGROECOLOGY
20231212_Grant Agreement_101132349
0,00 € European Research Executive Agency Slovenská akadémia vied
8. December 2023
ZMLUVA O DIELO-23ZD084
202312_potichu
10 621,37 € Potichu s. r. o. Slovenská akadémia vied
8. December 2023
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
20231206_starmus
0,00 € STARMUS Slovenská akadémia vied
8. December 2023
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
20231208_agel
0,00 € AGEL SK a.s. / Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. Slovenská akadémia vied
7. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
38/2023
47 823,08 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
5. December 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_chytry
0,00 € Milan Chytrý Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
ZM1/2023-27
30 600,00 € Iveta Drobnicová - LOTO Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Rámcová dohoda_pranie a čistenie bielizne
ZM1/2023-26
24 000,00 € Peter Fogaš - CENTROSERVIS Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 3/2021
ZM1/2023-28
0,00 € Ústredná knižnica SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
22. November 2023
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ NA PODUJATÍ
20231122_turcinova
300,00 € Katarína Turčinová Slovenská akadémia vied