Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
December
2017
Zmluva o spolupráci
837/2017
30,00 € Alena Pelechová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
834/2017
30,00 € Ján Pečuk Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
833/2017
30,00 € Anna Pečuková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
December
2017
Licenčná zmluva
831/2017
0,00 € Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
December
2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
830/2017
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2017
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
829/2017
0,00 € Jelena Gajdošová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 8. októbra 2009
828/2017
0,00 € Slovenská národná knižnica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
December
2017
LICENČNÁ ZMLUVA
824/2017
0,00 € Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
December
2017
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
825/2017
0,00 € Jozef Mihalka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
December
2017
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
827/2017
0,00 € Ladislav Zágora Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
December
2017
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
826/2017
0,00 € Mgr.art. Zdenka Bubáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
822/2017
25,00 € Jana Girgošková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13.
December
2017
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
823/2017
25,00 € Peter Girgoško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
December
2017
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE Č. 769/2017
820/2017
0,00 € PhDr. Hana Dvořáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
December
2017
Kúpna zmluva
819/2017
132,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8.
December
2017
Kúpna zmluva
816/2017
66,90 € Alena Hlucháňová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8.
December
2017
Kúpna zmluva
818/2017
40,00 € Ing. Roman Výboh Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8.
December
2017
Darovacia zmluva
817/2017
0,00 € Mgr. Oľga Mikušová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
December
2017
LICENČNÁ ZMLUVA
812/2017
1 740,00 € Mgr. Ivan Kostroň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6.
December
2017
Kúpna zmluva
808/2017
500,00 € Ján Krajčí Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »