Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
92/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
14. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
38/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
10. November 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č.9/2021
123 571,30 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Geria, s.r.o.
29. Október 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
10/2021
677,10 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Geria, s.r.o.
27. Máj 2019
Zmluva o poverení sprostredkovateľa
19/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
23. Máj 2018
Zmluva o výpožičke majetku štátu
ZML-4-4/2018-KE
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Štatistický úrad SR
11. Máj 2018
Zmluva o výpožičke majetku štátu
42018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov Štatistický úrad SR
22. Február 2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/RÚVZ Trebišov
Z1700070
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenská konsolidačná, a.s.
31. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2016
4 812,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.
31. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2016
109 033,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Geria,s.r.o.
17. Október 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Trebišov
Z1600294
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenská konsolidačná, a.s.
16. Máj 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Trebišov
Z1600162
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenská konsolidačná, a.s.
5. Február 2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Trebišov
Z1600055
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenská konsolidačná, a.s.
25. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2014
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenský červený kríž - Územný spolok Trebišov
4. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2014
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov Slovenský červený kríž-Územný spolok
6. November 2013
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
11/2013
140,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Slovenský červený kríž-Územný spolok Trebišov
10. Máj 2013
Zmluva o výpožičke majetku štátu
ZML-4-3/2013-KE
3 000,00 € SR - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Štatistický úrad SR
2. Máj 2013
Zmluva o výpožičke majetku štátu
3/2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štatistický úrad SR