Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-046 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1105/IV.6./2022
SNPMP-2022-046
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-047 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1107/IV.6./2022
SNPMP-022-047
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-045 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1106/IV.6./2022
SNPMP-2022-045
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-044 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1108/IV.6./2022
SNPMP-2022-044
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o.
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-041 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. č.1078/IV.5./2022
SNPMP-2022-041
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
16. November 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
1005/2022-PR
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. September 2022
Zmluva o užívaní poľovného revíru Muránska planina podľa ustanovenia § 13 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SNPMP-2022-023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
15. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/165/2022
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13. Júl 2022
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-10666/2022
0,00 € Správa národného parku Muránska planina Technická univerzita vo Zvolene
27. Jún 2022
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-10666/2021
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/50/2022
ŠOP SR-Z/50/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky