Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda č.2203/6251/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
SNPMP-2024-002
10,45 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská správa ciest
23. Január 2024
Modernizáýcia vybraných úsekov ciest I.tr. v BB kraji 2.etapa-I/66 Vaľkovňa - Šumiac - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutianáhrady za obmedzenie vlastnických prv
2203/6260/2023
10,45 € Správa Národného parku Muránksa planina so sídlom v Revúcej Slovenská správa ciest, Bratislava
24. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-119 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1334/IV.6./2023
SNPMP-2023-119
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-120 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1333/IV.6./2023
SNPMP-2023-120
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
20. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-116 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1281/IV.5./2023
SNPMP-2023-116
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
20. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-117 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1280/IV.5./2023
SNPMP-2023-117
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-114 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.1279/IV.5./2023
SNPMP-2023-114
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Rosík, s.r.o
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-118 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1280/IV.5./2023
SNPMP-2023-118
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LESANA, spol. s r.o.
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-115 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.1279/IV.5./2023
SNPMP-2023-115
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
SNPMP-2023-111
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
31. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-109
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADL Gemer, s.r.o.
30. Október 2023
DOHODA o zabezpečení odbornej praxe žiaka
SNPMP-2023-110
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Stredná odborná škola
27. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
Dodatok č.1
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ivan Hrivnák
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
298/2023/7.7
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
18. Október 2023
Dohoda o sprístupnení porastov pre účely prírode blízkeho obhospodarovania lesov
SNPMP-2023-105
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Lesné združenie POĽANA s.r.o.
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SNPMP-2023-103
429 930,48 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-098
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-099
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-094
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
10. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-095
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.