Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzuzdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Trenčíne
30. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
29. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
31. December 2020
Kolektívna zmluva na rok 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
30. December 2019
Kolektívna zmluva na rok 2020
Kolektívna zmluva na rok 2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia SOZZaSS pri RUVZ Trenčín
28. December 2018
Kolektívna zmluva na rok 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia SOZZaSS pri RUVZ Trenčín
29. December 2017
Kolektívna zmluva RÚVZ Trenčín na rok 2018
Kolektívna zmluva RÚVZ Trenčín na rok 2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia SOZZaSS pri RUVZ Trenčín
21. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
0,00 € regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia SOZZaSS pri RUVZ Trenčín