Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
33/NZK/2024/1
400,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Allextra s.r.o.
4. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
2 /Zv/2024/1
287,00 € CULTUS Ružinov, a.s. SZUŠ Prokofievova
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
19/NZK/2024/1
662,50 € CULTUS Ružinov, a.s. Momentum Dance Team
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
23/NZK/2024/1
250,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Hulinová Jana
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
8/NZK/2024/02
60,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Michaela Wilhalmová
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
24/NZK/2024/1
470,50 € CULTUS Ružinov, a.s. ČESKÁ MUZIKA, s.r.o.
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
26/NZK/2024/1
30,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Kresťanskodemokratické hnutie
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
21/NZK/2024/1
349,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava
4. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
25/NZK/2024/1
290,00 € CULTUS Ružinov, a.s. 212 s. r. o.
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
13/NZK/2024/02
80,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Michaela Wilhalmová
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
30/NZK/2024/1
2 390,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Martin Števko, PhD.
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
35/NZK/2024/1
150,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Asociácia správcov registratúry
1. Marec 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
1/NZD/2024/04
1 258,20 € CULTUS Ružinov, a.s. Súkromná základná umelecká škola
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
32/NZK/2024/1
579,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Tanečné združenie NODC, o.z.
1. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
3/ZS/2024/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Rolland Puha – Farma Roli báči
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
18/NZK/2024/1
100,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Územná úradovňa Bratislava IX Slovenskej sekcie IPA
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
16/NZK/2024/1
350,00 € CULTUS Ružinov, a.s Katarina Mizerakova
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
29/NZK/2024/1
170,00 € CULTUS Ružinov, a.s. David Dugovič
1. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
4/ZS/2024/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Rolland Puha – Farma Roli báči
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
12/NZK/2024/02
105,00 € CULTUS Ružinov, a.s Vlastníci bytov a NP Páričkova 3 a Budovateľská 1,3,5,7