Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 7/NZD/2022/0
398/2023-VIII/12
3 000,00 € CULTUS Ružinov a.s. Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
50/ZS/2023/1
1 050,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Ferdala s.r.o.
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
57/ZS/2023/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Milan Beňo - Limbašská pivnica BENO
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
128/NZK/2023/1
382,50 € CULTUS Ružinov, a.s. ČESKÁ MUZIKA, s.r.o.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
145/NZK/2023/1
637,00 € CULTUS Ružinov, a.s. 212 s. r. o.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
61/NZK/2023/03
225,00 € CULTUS Ružinov, a.s. European Health Fitness Sports Defence Group
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
62/NZK/2023/03
30,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Michaela Vrbová- YOGAMI
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
63/NZK/2023/03
100,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Kamil Harnoš
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
72/ZS/2023/1
450,00 € CULTUS Ružinov, a.s. akRAZ s. r. o.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
142/NZK/2023/1
8 500,00 € CULTUS Ružinov, a.s. AnimeCrew plus
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
62/ZS/2023/1
220,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Daniel Kováč
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
67/ZS/2023/1
400,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Enve s. r. o.
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
55/ZS/2023/1
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marta Galisová - DUCKY & DUCK
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
64/NZK/2023/03
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Eduard Reingraber
27. September 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
13/NZD/2021/02
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. TEXMANIA spol. s r.o.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
58/NZK/2023/03
125,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Tanečné združenie NODC, o.z.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
60/NZK/2023/03
480,00 € CULTUS Ružinov, a.s. OZ Tanečná skupina Siluet Bratislava
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
82/ZS/2023/1
500,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Kresťanskodemokratické hnutie
27. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
56/ZS/2023/1
253,00 € CULTUS Ružinov, a.s. JVN s. r. o.
27. September 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
138/NZK/2023/1
270,00 € CULTUS Ružinov, a.s. GB s.r.o.