Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Júl
2021
Sublicenčná zmluva DKS (Environmentálny fond)
2021/060
0,00 € Environmentálny fond Ministerstvo financií SR
9.
Júl
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 29/23/2021
S 29/23/2021
3 000,00 € Environmentálny fond Ján Čižmarik - ČIŽO
30.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 37/33/2021
S 37/33/2021
833,19 € Environmentálny fond Porubän poľnohospodár, s.r.o.
25.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 30/43/2021
S 30/43/2021
3 600,00 € Environmentálny fond Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným
24.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 38/73/2021
S 38/73/2021
5 000,00 € Environmentálny fond CMK, s.r.o.
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 27/43/2021
S 27/43/2021
3 000,00 € Environmentálny fond Stonebridge SK, s. r. o.
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 28/33/2021
S 28/33/2021
150,00 € Environmentálny fond Peter Ivády
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 33/53/2021
S 33/53/2021
3 953,99 € Environmentálny fond Liečebné termálne kúpele, a.s.
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 32/33/2021
S 32/33/2021
3 033,19 € Environmentálny fond Labonte s.r.o
21.
Jún
2021
Z M L U V A č. OP1-01/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021
SAŽP SE/2021/75
900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 26/23/2021
S 26/23/2021
10 000,00 € Environmentálny fond DesignWood, s. r. o.
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 31/43/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 31/43/2021
1 000,00 € Environmentálny fond CMI – Consulting, s.r.o.
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/54/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/54/2021
7 270,47 € Environmentálny fond Obec Slovenská Ves
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 36/51/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 36/51/2021
7 222,06 € Environmentálny fond ČOV Senica, s.r.o.
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 151581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
151581 08U01
1 090 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
14.
Jún
2021
ZMLUVA č. 151592 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
151592 08U01
30 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
9.
Jún
2021
Z M L U V A č. OP1-01/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021
OP1-01/2021
900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
9.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1375/16/30 zo dňa 06.09.2016
1375/16/30
0,00 € Environmentálny fond Obec Nová Bošáca
2.
Jún
2021
Zmluva č. OP1-02/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021
Zmluva č. OP1-02/2021
150 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/33/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/33/2021
3 033,19 € Environmentálny fond ASA-MAX, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »