Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2020
Z M L U V A č. 146997 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146997 08U01
389 931,00 € Environmentálny fond Obec Malý Slavkov
20.
Október
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/43/2020 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/43/2020
4 000,00 € Environmentálny fond Obecné služby Oravská Polhora
20.
Október
2020
Z M L U V A č. 134450 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
134450 08U01
170 371,63 € Environmentálny fond Obec Kuchyňa
20.
Október
2020
Z M L U V A č. 131554 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
131554 08U02
202 603,31 € Environmentálny fond MESTO TORNAĽA
16.
Október
2020
Z M L U V A č. 146298 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146298 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Záhorská Ves
16.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1356/16/30 zo dňa 30. 08. 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1356/16/30 zo dňa 30. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Zakamenné
14.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
70/2020
0,00 € Environmentálny fond Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
7.
Október
2020
Z M L U V A č. 147211 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147211 08U06
50 000,00 € Environmentálny fond Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
2.
Október
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1282/16/30 zo dňa 18. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1282/16/30 zo dňa 18. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Trnovec nad Váhom
30.
September
2020
Z M L U V A č. 144684 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144684 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Čierne Kľačany
29.
September
2020
Z M L U V A č. 145028 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145028 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Bardoňovo
25.
September
2020
Z M L U V A č. 146734 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146734 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Šamorín
24.
September
2020
Z M L U V A č. 146449 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146449 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Brehy
22.
September
2020
Z M L U V A č. 146927 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146927 08U02
93 677,00 € Environmentálny fond Obec Rudník
21.
September
2020
Z M L U V A č. 147199 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147199 08U06
40 000,00 € Environmentálny fond Nadácia DSA
18.
September
2020
Z M L U V A č. 146335 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146335 08U02
16 975,00 € Environmentálny fond Obec Senné
17.
September
2020
Z M L U V A č. 145890 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145890 08U03
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Kamenín
17.
September
2020
Z M L U V A č. 145375 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145375 08U02
40 000,00 € Environmentálny fond Mestská časť Košice - Západ
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146626 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146626 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Barca
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146715 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146715 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nováky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »