Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Rámcová zmluva o vykonaní prác - Geodetické služby
Z22/095
68 400,00 € GEOSPOL Košice, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. Október 2022
Rámcová mandátna zmluva č. Z 22/062
Z 22/062
Doplnená
66 776,60 € GEOSPOL Košice, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/4144
Doplnená
0,00 € GEOSPOL Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2018
Zmluva o sprostredkovaní
ZM/2018/0410
0,00 € GEOSPOL Košice, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Júl 2013
DOHODA č. 154/XXI/2013/§54 o poskytnutí fiannčného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č.5/2001 Z.z. o službách zamestnanosti
DOHODA č. 154/XXI/2013/§54
0,00 € GEOSPOL Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice