Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Október
2020
Zmluva o spolupráci
PUSR-2020-239
0,00 € LOCO AGENCY s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
301/2017
59 256,00 € LOCO AGENCY, s. r. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
November
2016
Zmluva o spolupráci
ZM2012293
Doplnená
312 000,00 € LOCO AGENCY s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2016
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2016105
Doplnená
592 800,00 € LOCO AGENCY s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31.
Máj
2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva (č. 270.795/2016-OKOM)
1130000616
70 020,00 € LOCO AGENCY s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31.
Máj
2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva (č. 270.795/2016-OKOM)
1130000617
57 396,00 € LOCO AGENCY s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11.
Január
2016
Dohoda o ukončení rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 1027/A800/2015 zo dňa 26.10.2015
8/A800/2016
6 000 000,00 € LOCO AGENCY s.r.o. – líder skupiny dodávateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19.
November
2015
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2015128
592 800,00 € LOCO AGENCY s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2.
November
2015
Zabezpečenie poskytnutia služieb na dodanie zákazky „Komunikačno-informačná kampaň k Operačnému programu Doprava a Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra“
1027/A800/2015
6 000 000,00 € LOCO AGENCY s.r.o. – líder skupiny dodávateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
Máj
2015
Zmluva o spolupráci
ZM2007702
162 000,00 € LOCO AGENCY s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Marec
2015
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel podľa § 269 ods. 2 OBZ
2015025
378 000,00 € LOCO AGENCY s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17.
September
2013
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
126/2013 K NR SR
14 000,00 € LOCO AGENCY s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky