Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o výpožičke
292024
3 612,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny Považská galéria umenia v Žiline
16. Február 2023
Zmluva o výpožičke
252023
0,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny Považská galéria umenia v Žiline
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 23/22 MB
500,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.B.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 19/22JM
760,26 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny J.M.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 20/22 SK
780,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny S.K.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 21/22 SL
540,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny S.L.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 24/22 MD
550,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.D.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 17/22 MH
496,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.H.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 16/22 AW
392,68 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny A.W.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 26/22MM
807,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.M.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 27/22 MT
500,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.T.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 15/22 LP
577,10 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny L.P.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 18/22 MH
558,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.H.
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 22/22 PM
758,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny P.M.
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 13/22 IP
660,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny I.P.
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ 14/22 MB
700,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny M.B.
1. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
1
230,00 € Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny Považská galéria umenia v Žiline