Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1980/BC00/2023
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1279/BC00/2023
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
247/BC00/2023
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
246/BC00/2023
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
9. Jún 2022
Poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so zákonom zákona č. 92/2022 Z.z. o opatreniach v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
644/BC00/2022
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. December 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/2969
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
15/33/056/7
Doplnená
10 806,00 € ROMI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
15/33/056/6
Doplnená
10 806,00 € ROMI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
29. Október 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku
22/XXI/A/2013/54
5 478,48 € ROMI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22. Február 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku
24/XXI/2013/§54
16 435,44 € ROMI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen