Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2015
Dohoda č. 23/2014 o spôsobe úhrady za odber eleektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
23/2014 SAV
0,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. Október 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20150828-agentura2000
3 417,00 € Slovenská akadémia vied (Prenajímateľ) Agentúra 2000, s.r.o. (Nájomca)
6. Október 2015
0 poskytnutí propagačných materiálov - Encyklopédie Beliana na aktivity súvisiace s prezentáciou SR v zahraničí
622/A/04/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Október 2015
ZMLUVA č. 00/2015 o poskytnutí propagačných materiálov – Encyklopédie Beliana na aktivity súvisiace s prezentáciou SR v zahraničí
169/2015 K NR SR
0,00 € Slovenská akadémia vied Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. September 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
383_2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Igor Goruša -1.E.G. stravpvacie služby
7. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.45/15
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.45/15
Doplnená
180 067,00 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0070/01/02
204 284,00 € Slovenská akadémia vied Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied
31. August 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku.
20150810-ieg
22 880,40 € Slovenská akadémia vied - prenajímateľ Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby - nájomca
28. August 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/3/2014
0606/2014-D1
16 214 711,54 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
390/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Arch. Kubiš Vladimír
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁC IÍ
385/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied IGS - HS Art Service, s.r.o .
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCI
389/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied SWIFT CAR, s.r.o.
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
388/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Štefan Demovič D & S
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
387/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Agentúra 2000
30. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/13/2013
0564/2013-D3
22 192 045,17 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Júl 2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/14/2013
0565/2013-D2
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Júl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/15/2013
0569/2013-D2
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Júl 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D4
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Máj 2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0070/2014-D3
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2015
Zmluva o prevode správy majetku
20150503-Smolenice
0,00 € Slovenská akadémia vied Kongresové centrum SAV