Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211102_ricardo
0,00 € Slovenská akadémia vied Rivera Cardoso Ricardo
12. November 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211027_demecsova
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Loriána DEMECSOVÁ, PhD.
12. November 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211027_kvassay
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Marcel KVASSAY, PhD.
12. November 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211103_faizan
0,00 € Slovenská akadémia vied Faizan Ahmad
12. November 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211105_tomcikova
0,00 € Slovenská akadémia vied RNDr. Karolína TOMČÍKOVÁ
12. November 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211102_urban
0,00 € Slovenská akadémia vied David URBAN
12. November 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211103_sambit
0,00 € Slovenská akadémia vied Sambit Kumar Lenka
28. Október 2021
2031-3-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO
2021-3
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied
27. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211020_vasanthakumar
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Kombamuthu Vasanthakumar
11. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211011_sagita
0,00 € Slovenská akadémia vied Christyowatti Primi Sagita
8. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211002_ijaz
0,00 € Slovenská akadémia vied IJAZ AHAMED MOHAMMAD
8. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211004_elbayomi
0,00 € Slovenská akadémia vied Smaher Mosad Saad Elbayomi
8. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211004_evgin
0,00 € Slovenská akadémia vied Tuba Evgin, PhD.
8. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 3154/01/02
Z/2021/2196/XI/RUK/OPV_RUK
185 166,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
8. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 3007/01/01
Z/2021/2194/XI/RUK/OPV_RUK
123 444,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
8. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211004_thomas
0,00 € Slovenská akadémia vied Tony Thomas
8. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211006_matysiok
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Agáta Matysiok
6. Október 2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
379/ÚKO/2021
0,00 € Slovenská akadémia vied Slovenské národné divadlo
5. Október 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210929_sherif
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Moustafa Sherif
5. Október 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210921_mihalikova
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Lucia MIHÁLIKOVÁ, PhD.