Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2013
Zmluva č.348/213 o užívaní neverejných účelových komunikácií v areály SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave
348/2013
6,64 € Slovenská akadémia vied IGS - HS Art Service, s.r.o.
25. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPVaV/15/2013
0569/2013-D1
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2013
Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
2013-15-1739
0,00 € Slovenská akadémia vied OKTE, a.s.
18. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/14/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0565/2013-D1
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/13/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0564/2013-D1
22 192 045,17 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2013
Dpdatok č.3 k nájomnej zmluve
20131025-imuna_sav
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM, a.s. (prenajímateľ)
14. Október 2013
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
20131004-SAV_IMUNA
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM, a.s.
3. Október 2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
20130930-imuna_SAV
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM a.s. (nájomca)
26. September 2013
Licenčná zmluva
20130912-SAV-JULS
0,00 € Slovenská akadémia vied (Poskytovateľ) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémia vied (Nadobúdateľ)
12. September 2013
Zmluva o dodávke elektriny číslo 716/13
716/13
0,00 € Slovenská akadémia vied (dodavateľ) ZSE Energia, a.s. (odberateľ)
4. September 2013
Zmluva o partnerstve
46/2013
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
23. August 2013
Zmluva č. OPVaV/13/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0564/2013
22 192 045,17 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. August 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPVaV/14/2013
0565/2013
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2013
Zmluva 1/2013 o prevode správy majetku štátu uzavretá podľa ustanovenia paragr.9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
428/0300/2013
0,00 € Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci) Virologický ústav, Slovenská akadémia vied (preberajúci)
4. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
19/2013 K NR SR
0,00 € Slovenská akadémia vied Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. Január 2013
Zmluva o spolupráci na projekte Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa
MK-2/2013/M
600 000,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo kultúry SR
17. Január 2013
Zmluva o spolupráci na projekte Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - III. etapa
0372/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky*, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**; Slovenská akadémia vied***