Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_kabzan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Juraj Kabzan
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_kiss
0,00 € Slovenská akadémia vied Otto Kiss
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_grueber
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Gerhard Grucber
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_danevova
0,00 € Slovenská akadémia vied Štefania Danevová
23. December 2015
Zmluva o spolupráci č. 1052/2015
1052/2015
1 920 000,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D6
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1244/02/01 - a
57_15
Doplnená
151 787,00 € Slovenská akadémia vied Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
9. December 2015
o poskytnutí propagačných materiálov - Encyklopédie Beliana na aktivity súvisiace s prezentáciou SR v zahraničí
01/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied / VEDA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8. December 2015
o poskytnutí knižných publikácií - Encyklopédie Beliana na aktivity zamerané v oblasti prezentácie SR v zahraničí
746/A/04/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied / VEDA Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky
3. December 2015
Zmluva o poskytnutí knižných publikácií č. 746/A/04/2015
1130000472
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. December 2015
Zmluva o združení
53/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
25. November 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/3/2014
0606/2014-D2
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. November 2015
Zmluva o spolupráci
74/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Úrad priemyselného vlastníctva SR
6. November 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
393/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Kovács Martin
3. November 2015
NÁJOMNÁ ZMLUVA
20151103_Botus
1 740,00 € Slovenská akadémia vied Botus, s.r.o.
2. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D5
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 85/2015/VSSAV
85/2015/VS SAV
448,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
27. Október 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
391/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Mifkovičová Mária
27. Október 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
392/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Javorčík Martin
26. Október 2015
Dohoda o urovnaní
20151021_agentura2000
115,15 € Slovenská akadémia vied (vlastník) Agentúra 2000, s.r.o. (užívateľ)