Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UKSAV/143/H11/2024
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
13. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF
47 234,50 € Slovenská akadémia vied Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
10. Máj 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
21/2024
45 712,86 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ) Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i. (prijímateľ)
9. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
12/2024
-61 175,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV, v. v. i.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí PPIFPVV_Dodatok č.2_7.5.2024
Zmluva o poskytnutí PPIFPVV_Dodatok č.2_7.5.2024
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
3. Máj 2024
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
17/2024
236 925,50 € Slovenská akadémia vied Ústav polymérov SAV, v.v.i.
24. Apríl 2024
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
003/2019/2.1.1 /OPVaI/DP/D07/PZ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
22. Apríl 2024
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
14/2024
83 878,66 € Slovenská akadémia vied Ústav polymérov SAV, v.v.i.
16. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240408_fawal
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr.Gomaa Farouk El Fawal
16. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240308_shih
0,00 € Slovenská akadémia vied Jing-Yuan,SHIH
16. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240409_fard
0,00 € Slovenská akadémia vied Shima Kalantari Fard
4. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240324_rivera
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Lautaro RIVERA
4. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240322_bello
0,00 € Slovenská akadémia vied Oscar Daniel BELLO
4. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240129_wahid
0,00 € Slovenská akadémia vied Saadat Salman Shariff Wahid Shariff
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/546/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Marec 2024
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Politické vedy
Z/2024/465/XIV/FSEV/UESMV
0,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav politických vied, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
11. Marec 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
112024
27 280,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ) Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
9/2024
65 478,62 € Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i.
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF
27 648,57 € Slovenská akadémia vied Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UKSAV/071/H11/2024
796 489,96 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia