Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dohoda o splátkach č. DOS/KŽP-PO4-SC-2017-19/J157
31_2023
24 782,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Pohranice
14. September 2023
Darovacia zmluva
66/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Banskobystrický samosprávny kraj
13. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
39-001/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Baloň
12. September 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
220/2023-2060-4200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky*
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGZ9
60 263,70 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Veľké Ripňany
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT045/2023
58 921,38 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Valaliky
5. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_SK3_122_0035
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MALEVA, s.r.o.
4. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - SIEA "Zníženie energetickej náročnosti Komunitného centra"
MS-2023/69-OCÚ-3
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Malý Slivník
31. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
015/2023
16 058,84 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Dolné Plachtince
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP-PO4-SC411-2023-80/CZX3
26 481,64 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Podskalie
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP004/2023
39 411,07 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
ZMLUVA NFP003/2023
38 851,10 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
24. August 2023
Dodatok č1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - KŽP-PO4-SC431-2021-68/CFM1/D1
12/2023/1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Gemerská Poloma
23. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Dodatok č.1 k Z_IP_SK2_121_0069
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GIO CAFFÉ s.r.o.
23. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Dodatok č.1 k Z_IP_SK3_122_0109
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Tomáš Hubočan
18. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGA9
17 530,92 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
18. August 2023
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM
KŽP-PO4-SC451-2019-50/X493/ZoVPBA
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BARDTERM s.r.o.
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP002/2023
38 138,98 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
31. Júl 2023
Memorandum o spolupráci
2023002M
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA Samosprávne kraje Slovenska
31. Júl 2023
Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
7/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vrbová nad Váhom