Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0354/2023/SIEA1056
4 462,50 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SPQV, o.z.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0362/2023/SIEA1056
2 900,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Klinika alternatívnej medicíny s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0306/2023/SIEA1056
4 241,50 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Design by Allen s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0335/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Prostoxx, s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0367/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A-Z marketing a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP-PO4-SC451-2019-50/X493
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BARDTERM s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0334/2023/SIEA1056
4 420,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Daniel Ildža
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0360/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VIVENT s. r. o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0342/2023/SIEA1056
4 360,50 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MrazPS s.r.o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0308/2023/SIEA1056
4 420,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELMFOOT TRADING SK s. r. o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0311/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra filpo, s.r.o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0270/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra InstalGas s. r. o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0340/2023/SIEA1056
4 063,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Z-izol s.r.o.
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0329/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra CarDet.SK s.r.o.
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0287/2023/SIEA1056
4 420,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Igor Ivančák
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0302/2023/SIEA1056
4 386,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Šándorka s.r.o.
25. Máj 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
1790-2023-ZH
0,00 € Slovenská Inovačná a energetická agentúra Creative Slovakia s. r. o.
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0330/2023/SIEA1056
3 749,92 € Slovenská inovačná a energetická agentúra NeonWorld s.r.o.
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0328/2023/SIEA1056
4 037,50 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SKLOVAKIA, s.r.o.
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2021-68/BTV1
214 199,30 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Holice