Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0079/2024
823 221,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0065/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0872/2023
9 117,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. November 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných veci
34/2023
0,00 € Slovenský zväz florbalu Základná škola Černyševského
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní športových podujatí
VŠC-7-60/2023
0,00 € Slovenský zväz florbalu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
5. September 2023
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
16/NZ/SSSBB/23
0,00 € Slovenský zväz florbalu Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0065/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0377/2023
74 265,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Jún 2023
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
14/NZ/SSSBB/23
0,00 € Slovenský zväz florbalu Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
12. Jún 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných veci
21/2023
6 969,00 € Slovenský zväz florbalu Základná škola Černyševského
19. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0205/2023
60 000,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2023
Memorandum o spolupráci
00030/2023/SŠZARO
0,00 € Slovenský zväz florbalu Spojená škola Žilina
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0065/2023
758 035,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0036/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0727/2022
5 641,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0036/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0315/2022
31 172,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Apríl 2022
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2022
0236/2022
28 505,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Január 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0036/2022
710 883,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Január 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0080/2021
709 906,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0067/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0901/2020
53 358,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2020
Slovenský zväz florbalu
0067/2020
647 020,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. August 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0058/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0876/2019
576 697,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Január 2019
Zmluva č. 0058/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0058/2019
536 403,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR