Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0754/2020
-2 342,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0151/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0267/2015
-2 270,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0452/2017
-2 187,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní - zúčtovanie
UPJŠ - 415/2013
-2 099,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0216/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0416/2014
-2 066,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
August
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0561/2020
-2 011,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
August
2019
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0121/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0786/2019
-2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Máj
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
868299-084/2019/SM-Ne ZO DŇA 27.06.2019
-1 992,00 € Železnice Slovenskej republiky STAVEBNINY KUPEC s.r.o.
22.
Október
2018
Dodatok č. 6
1007/2018
-1 981,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
September
2015
Pokyn na zmenu č. 92 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0092
-1 922,12 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_1
-1 877,14 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
28.
Január
2016
Dodatok č. 41 k Dohode o zriadení výučbových základní na ZS AR 2015/2016
UPJŠ - 11/2016
-1 868,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
September
2020
Dodatok č. 3 k ZM/2014/0035 - monitoring vplyvov diaľnice D1 Budimír - Bidovce na životné prostredie - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, blúdne prúdy, povrchové vody, biota, geologické faktory a podzemné vody
DZM/2014/0035/0003
-1 794,26 € AQUATEST a.s./AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2.
December
2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0170/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0899/2015
-1 787,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
December
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0322 na monitoring vplyvov D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever – Rača , R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – Bratislava - Dunajská Lužná – Holice na ŽP
DZM/2015/0322/0001
-1 765,00 € HBH Projekt spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0024/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0423/2017
-1 665,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Október
2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0569/2017
-1 649,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2013
Dodatok č.8 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_9
-1 638,90 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
November
2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0676/2017
-1 483,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0207 na vypracovanie DSP, DP a AD - Zelený most na D2 - Moravský Svätý Ján - pre projekt AKK Basic, program cezhraničnej spolupráce SR/Rakúsko
DZM/2012/0207/0001
-1 465,68 € Terraprojekt a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.