Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2015/0122 - SSÚD 6 Martin
DZM/2015/0122/0001
-1 380,01 € INTAS SLOVAKIA, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2015
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201531492_
55
-1 349,98 € JRM Slovakia, s.r.o. Kancelária verejného ochrancu práv
22.
Október
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
830488-006/2020/SM-Au ZO DŇA 25.02.2020
-1 333,32 € Železnice Slovenskej republiky Bc. Martina Švecová, Miroslav Švec
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0217/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0417/2014
-1 319,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
August
2021
Dodatok k zmluve
0039-PRB/2019/D2
-1 290,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Tkáčska 2704/1, Spišská Nová Ves v zastúpení správcom bytového domu Bytové družstvo Spišská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
Máj
2015
Dodatok k zmluve o dielo
DODATOK č.1 k ZoD 1100042771/2014/5400/026
-1 273,00 € Mráz J., spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0272/2021
-1 265,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
August
2021
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
57/2021/SM/CMV - Ko
-1 224,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Mrázik
14.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0171/2018
0756/2018
-1 220,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
Jún
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
854417-078/2019/SM-Ko
-1 205,66 € Železnice Slovenskej republiky Klement Kotlár, Alžbeta Kotlárová
10.
November
2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0872/2015
-1 182,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0218/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0424/2014
-1 175,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
November
2018
Dodatok č. 8
1029/2018
-1 104,30 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
August
2016
Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2013/0456 - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
PZ/2013/0456/0007
-1 078,66 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
December
2016
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. ZM2006615
ZM2006615_2
-1 058,70 € Rozhlas a televízia Slovenska HERIAL, s.r.o.
14.
Máj
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0276 - R1 Lehota - most ev. č. 51-114a - bezdilatačný styk
DZM/2013/0276/0001
-1 012,60 € Chmekostav, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Máj
2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0278/2021
-970,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Júl
2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0520/2011
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
August
2011
Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
63/2011/TnUAD
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Jún
2016
Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20168813_Z
63
-900,00 € Jaroslav Kačmár - HasPO Kancelária verejného ochrancu práv