Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
August
2011
Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
63/2011/TnUAD
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Jún
2016
Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20168813_Z
63
-900,00 € Jaroslav Kačmár - HasPO Kancelária verejného ochrancu práv
24.
November
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytnutí služieb č. 472/2017/AXNV
475/2017/AXNV
-878,40 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0749/2020
-860,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
December
2015
Pokyn na zmenu č. 66 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0066
-848,52 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Apríl
2016
Dodatok č. 10- Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1000068_10
-840,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0746/2020
-803,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní
UPJŠ - 412/2013
-728,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
December
2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0004/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0780/2016
-687,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Október
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0201 - R4 Svidník, preložka cesty - zosuv v km 3,8 - 4,1 - vybudovanie monitorovacej siete
DZM/2013/0201/0001
-675,00 € GEO Slovakia, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Marec
2012
Dodatok Ponuka E.Výhoda
7009/11
-650,00 € ZSE Energia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
18.
December
2014
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0213/2014 zo dňa 9.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0723/2014
-600,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Apríl
2017
Dodatok č. 4 - Vypovedanie Nájomnej zmluvy ZM1000133
ZM1000133_4
-600,00 € Rozhlas a televízia Slovenska A - network spol. s r.o.
20.
December
2013
Addendum No. 1 to Programme license agreement
ZM2002984_1
-590,54 € Zodiak rights limited Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Júl
2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0130/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0528/2011
-575,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
September
2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0945/2012 zo dňa 9.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0620/2013
-538,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Marec
2014
Dodatok č. 3/2014 k nájomnej zmluve ZML/1852/2010
DZM/1852/2010/0003
-522,33 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Viera Urbaníková - INFORMAČNÉ CENTRUM
2.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2014/0249 na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) , DSP, DP, AD pre stavbu D1 Blatné - Trnava, rozšírenie na 6-pruh
DM/2014/0249/0003
-500,00 € Skupina dodávateľov Rproject&ESP&Unitef - D1 (vedúci člen: R-PROJECT INVEST, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
Október
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2014/0165 na vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek
DZM/2014/0165/0001
-477,27 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
December
2011
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0127/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0971/2011
-419,00 € Vysoká škola múzických umení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR