Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Zmluva o úvere
142/CC/23
91 250,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q072-512-004-001
86 683,76 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
21. November 2023
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
24. Január 2024
Zmluva o dielo
23012024
73 992,65 € K&M&D, s.r.o. Obec Janík
2. Máj 2023
Zmluva o dielo
---
51 972,23 € Ladislav Hiblár - ELEKTROMONTÁŽ s. r. o. Obec Janík
11. Júl 2024
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka v obci Janík
11.07.2024
51 159,29 € Rapal s.r.o. Obec Janík
21. November 2023
Zmluva o úvere
1169/CC/23
49 373,62 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
5. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020
43 633,96 € RAPAL, spol. s r.o. Obec Janík
29. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
36 496,80 € OCTAGO, a.s. Obec Janík
15. December 2023
Zmluva o úvere
1364/CC/23
35 365,90 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q072-512-004-006
35 365,90 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
19. Máj 2023
Zmluva o úvere
471/CC/23
31 170,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30907APB9
31 167,06 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Janík
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302091DAC9
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
25. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAC9-91-108
2703/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
18. August 2016
Kúpna zmluva č.00614/2016-PKZ -K40134/16.00 - Obec Janík
00614/2016-PKZ -K40134/16.00
3 145,65 € Slovenský pozemkový fond Obec Janík
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.01/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020
3 102,38 € RAPAL, spol. s r.o. Obec Janík
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3942/2022/OF-23402 (595/10/2022/138)
2 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Janík
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/0137/2022
2 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Janík