Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2011
Dodatok č. 122 k ZoD č. ZML/459/2010 - D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0122
143 963 113,72 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. Október 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
620/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. August 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
459/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Február 2019
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2019
103/AD00/2019
141 201 954,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2019
ZM/2019/0079
141 201 954,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017
84/AD00/2017
140 587 481,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. December 2011
Dodatok č. 121 k zmluve o dielo č. ZML/459/2010 - Diaľnica D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0121
140 033 570,79 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
305/22/CEZ
Doplnená
140 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Máj 2015
Predmetom zmluvy je správa finančných prostriedkov a podpora pri investovaní zdrojov cez finančné nástroje.
380/A800/2015
139 999 250,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 120 k Zmluve o dielo - diaľnica D1 Hybe - Važec
8116/2011
139 895 437,20 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
06380/2012/O310-7
139 790 900,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
1. Júl 2019
DODATOK č.2 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR
291/20 l 7-940/MPRV SR/02
139 249 178,12 € Štátnym fondom rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Október 2017
Zmluva o financovaní č. 291/2017-940/MPRV SR
291/2017-940/MPRV SR
Doplnená
139 249 178,12 € 1.Štátny fond rozvoja bývania ,2.Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. November 2017
Zmluve o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB
ZM 7/2017 ŠFRB / 630/B820/2017 MPRV
139 249 178,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2017
Poskytnutie prostriedkov na realizáciu finančného nástroja podľa zmluvy vykonávaného ŠFRB
630/B820/2017
139 249 178,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. December 2018
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
351/2018/MPRVSR-940
139 000 000,00 € 1. Štátnym fondom rozvoja bývania 2. Ministerstvom dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Január 2019
Zmluva o financovaní
351/2018/MPRVSR-940
Doplnená
139 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára na základe schválenia Žiadosti o zmenu zmluvy, ktorá bola zo strany Prijímateľa predložená Poskytovateľovi dňa 05.08.2014.
770/B300/2014
138 420 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. December 2016
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2016 č. 101/B500/2016 uzavretom dňa 23. 02. 2016 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002
822/AD00/2016
137 688 542,20 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. November 2011
Zmluva o dielo - D1 Fričovce - Svinia
ZM/2011/0434
137 508 525,30 € Združenie "D1 Fričovce" Národná diaľničná spoločnosť, a.s.