Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
1071/2015
91 353 760,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2013
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt "DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave".
1211/B300/2013
Doplnená
91 260 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Júl 2017
Stavebné práce cezhraničného mosta na Dunaji Komárom-Komárno
2079/6131/2017
Doplnená
91 199 220,83 € H-M DUNA-HID KONZORCIUM, Hidepitö Zrt. Madarsko a Meszaros es Meszaros Kft. Madarsko Slovenská správa ciest, Bratislava
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0154/2015
90 332 246,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0750/2014
89 998 178,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. August 2021
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
477/C300/2021
89 984 847,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27. Jún 2011
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku - „NFP“
1733/2700/2011
89 588 621,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. September 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D1
89 096 039,02 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - BB kraj a ZA kraj
1806/1230/2023
88 998 445,38 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. December 2011
Abonentná zmluva na prevádzku lietadiel MiG-29 na roky 2011-2016 č. RSK /270345310-00144
6600000143
Doplnená
88 884 000,00 € OAK RSK MiG ÚIA
30. Október 2023
I/68 Sabinov preložka cesty
2095/6300/2023
88 508 871,44 € Skupina dodávateľov, hl. člen: HOCHTIEF SK s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
31. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Banskobystrický kraj a Žilinský kraj
1805/1230/2023
88 372 530,84 € Združenie Veľkoplošné opravy BBSK-ZSK2023, hl. člen: Metrostav DS, a.s. člen: Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0201/2014
87 178 106,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Október 2023
Dohoda o odpustení dlhu č. 20/2023
20/2022
85 878 367,64 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
18. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
Doplnená
66 829 051,21 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
10. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
85 559 267,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
21. Január 2016
Zmluva o financovaní č. 0949/2015
0949/2015
84 400 000,00 € SZRB Asset Management, a.s.; Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec
338/A812/2018
84 287 628,32 € Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.02.2012. Spolufinancovanie projektu "D1 Fričovce - Svinia" a to poskytnutím Nenávratného finančného príspevku, ktorý bol upravený na základe rozhodnutia Europskej komisie.
628/B310/2014
83 868 373,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Fričovce - Svinia"
1267/A800/2015
83 868 373,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR