Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022, č. 0163/2022
9018/0002/22
Doplnená
69 084 230,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Apríl 2020
Zmluva o NFP "Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála"(397/AE21/2020) Z311031Z323
397/AE21/2020
66 205 040,95 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
ZOD/21012/001
65 882 867,12 € Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20. December 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 121/AD00/2018 zo dňa 16. 4. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.7.2018
960/AD00/2018
65 821 895,60 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. September 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R2 Zvolen, východ – Pstruša realizácia"
888/A800/2015
65 798 553,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5. September 2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP Zmluvy (predmet
511/D600/2016
65 722 799,81 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. August 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru O 159/2022
O 159/2022
65 721 600,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
4222/2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
218/2019-2060-4220
65 419 635,27 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0062/2022
65 384 383,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt: "Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia"
466/AE00/2021
65 297 938,50 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BBC7
65 297 938,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019
30000344
Doplnená
65 108 741,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
2. November 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,66 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Jún 2015
Dohoda o realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020
7562/2015-M_ OŠPSSRP 22440/2015
Doplnená
64 838 286,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Október 2018
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0994/2018
64 428 186,14 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Október 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022
2880/2022
63 352 312,25 € SAP Slovensko s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Železnice SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty
116/B500/2016
63 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BQN9
Z312081BQN9
63 227 072,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR