Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 34881870/8370
198/23/CEZ
50 000 000,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DMW5
Z312031DMW5
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002801
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003101
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312020A051
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. November 2021
Zmluva o úverovom rámci
ZM/2021/0473
50 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031CKR6
Z312031CKR6
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. November 2019
Zmluva o úvere
ZM/2019/0427
50 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Január 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. December 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J413
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J368
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. December 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031S945
Z312031S945
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní finančných služieb
ZM/2023/0494
50 000 000,00 € Komerční banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DTG4
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002901
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. November 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. 290/OKMPESF/2014
290/OKMPESF/2014
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. Október 2018
EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract
Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
50 000 000,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
30. November 2018
Zmluva o financovaní
ZM/2018/0403
50 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Máj 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. ZM/2016/0473 o revolvingovom úverovom limite
DZM/2016/0473/0006
50 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.