Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D574
Doplnená
49 534 418,04 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK
1267/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV
1268/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ
1266/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013
Doplnená
49 169 315,14 € Sekcia informatiky, bezpečnosti a telekomunikácií MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30. November 2015
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015374164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
28. August 2015
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015260164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
29. Apríl 2015
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015115164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_D02_DZ211101200420102_2015.pdf
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6. November 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2013171164
49 169 315,14 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19. Január 2018
Zmluva o úvere
829/CC/17
Doplnená
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
30. Máj 2018
Dodatok č. 829/CC/17-D2 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D2
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
6. Február 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013028164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
4. Február 2014
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
2014026164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
5. Február 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
Z211101200310101
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-063
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-063
48 832 221,60 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
7. Jún 2016
RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKE POTRAVINOVÝCH BALÍČKOV č.392/OPERDFaFEAD/2016
392/OPERDFaFEAD/2016
48 767 616,00 € ITALMARKET SLOVAKIA, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Obnova vozového parku električiek v Košiciach.
204/B300/2014
48 686 400,00 € Dopravný podnik mesta Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. December 2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015419164
48 581 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
27. November 2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2013193164
48 325 887,95 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky