Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0437/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra.2013
0328/2015
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra 2013
2013183164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Areál športu Pucov
03/2024
45 916 472,00 € P.S. INVEST, s.r.o. Obec Pucov
29. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/099
Doplnená
79 864 997,77 € HOCHTIEF SK, s.r.o. , HOCHTIEF CZ a.s., VIAKORP, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. November 2013
ZMLUVA O DODÁVKE A IMPLEMENTÁCII INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DCOM
ZL-2013-18/OPIS
Doplnená
45 869 767,34 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
26. Júl 2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2016/SD
45 869 597,22 € DEC International, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
9. December 2020
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1.etapa"
1115/AE71/2020
45 725 313,74 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. December 2021
Dodatok číslo 7 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D7
45 692 081,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2021
Dodatok číslo 7 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR-5000 zo dňa 14.12.2020
2490/2021/NPPC
45 692 081,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
28. December 2015
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
CE 641/2015
Doplnená
45 600 000,00 € HORNEX, a.s. / STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská národná galéria
18. Máj 2018
RÁMCOVÁ DOHODA
18F110
Doplnená
45 585 617,70 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15. Január 2020
Zmluva o nenávratný finančný príspevok I/68 Plavnica, preložka cesty
5/AE00/2020
45 574 882,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. Apríl 2017
Zmluva o dielo
2016-0246-1180530
45 490 121,42 € Alter Energo, a.s.; SAG Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Február 2018
Zmluva o dielo
46001894
Doplnená
45 382 358,40 € ENERGYCO, s.r.o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
24. Február 2014
Zmluva o dielo
005-PVO/2014
Doplnená
45 290 639,42 € AŽD Praha s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. Z401400FGL4
Z401400FGL4
45 207 460,94 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2024-0006-1205710
45 153 155,34 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
102/2024-2060-4240
45 153 155,34 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. November 2021
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR-5000 zo dňa 14.12.2020
2027/2021/NPPC
45 016 976,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky