Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)
471/A812/2017
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Svrčinovec - Skalité
ZM/2017/0269
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29.
December
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D3 Svrčinovec - Skalité, I. fáza"
1265/A800/2015
153 367 379,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
Júl
2019
Zmluva o dielo - R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
ZM/2019/0231
153 246 753,25 € Združenie R2 Metrostav - Hochtief (vedúci člen: Metrostav a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
Máj
2012
Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek
ZM/2012/0145
151 509 598,72 € Združenie EUROVIA - SMS - D1 Jánovce - Jablonov, II.úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
September
2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy o poskytnutí NFP „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP
509/D600/2016
148 080 260,86 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 03/2013
2013210351
147 936 018,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
13.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno č. ZM/2017/0002
DZM/2017/0002/0002
146 160 645,05 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
December
2018
Dodatok č.2 k zmluve o NFP projektu D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno(2.fáza)
956/AE12/2018
146 160 645,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2018
ZM/2018/0103
145 199 151,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Apríl
2018
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2018.
130/C200/2018
145 199 151,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
August
2015
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
190/2015-964/MPRV SR
Doplnená
145 131 532,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
November
2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
672/A800/2016
144 665 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2.
December
2016
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225
717/A800/2016
144 665 000,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24.
November
2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
671/A800/2016
144 665 000,00 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o implementácii projektu, financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) č. 2015-SK-TM-0151-W
953/AE13/2018
144 665 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20.
December
2011
Dodatok č. 122 k ZoD č. ZML/459/2010 - D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0122
143 963 113,72 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
620/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7.
August
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
459/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27.
Február
2019
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2019
103/AD00/2019
141 201 954,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »