Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Január
2011
Zmluva o dielo
2010/05117/OPPLaT
Doplnená
649,49 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Štátna opera, Banská Bystrica
7.
Január
2011
Zmluva na poskytnutie služby uzavretá podľa §3 Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Obchodného zákonníka
01/2011
34 000,00 € František Friala - FRIPET, Štúrova 1513/68, 901 01 Malacky UPSVR v Malackách
10.
Január
2011
Poskytnutie tlmočníckych a prekladateľských služieb
IZ 2011/809
17 000,00 € Mgr. Michal Štrpka - ACTA ÚIA MOSR
12.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
SAŽP USTREDIE/2011/01
29 900,00 € LEDAS,s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
12.
Január
2011
Informátorská služba - vrátnik
VŠC-7/2010-52-VŠC
39 508,48 € TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. VŠC Dukla Banská Bystrica
12.
Január
2011
Poskytovanie služieb, spočívajúcich v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vyčlenenie nemocničných lôžok
6100000000
840 750,00 € Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. ÚIA MOSR
13.
Január
2011
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
1/2011
14 150,00 € Allianz –Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
13.
Január
2011
Komisionárska zmluva na zabezpečenie cestovných lístkov a iných cestovných dokladov
IZ 2010/8069
72 000,00 € REDI TOUR s.r.o ÚIA MOSR
13.
Január
2011
Poistenie zodpovednosti za škodu
2/2011
54 800,00 € Allianz –Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
13.
Január
2011
Právne služby vo veci sociálnych podnikov
51031/2010
29 880,00 € White&Case s.r.o. MPSVR SR
14.
Január
2011
Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Úrad vlády SR
1/2011
1 200,00 € Aglo Services, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
14.
Január
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
6/2011-4220-3100
2 473 346,11 € obec Petrovany Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Január
2011
Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní parkovacích služieb
14/2011
2 920,00 € BPS PARK a.s. Divadlo Nová scéna
14.
Január
2011
Zmluva o pripojení
130/001/2011
422,96 € Orange Slovensko a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14.
Január
2011
Zmluva o pripojení
2/2011
99,00 € OptoSat, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
14.
Január
2011
Zmluva o pripojení
130/002/2011
982,96 € Orange Slovensko a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
51/2010/OPZ - Z2812012002301 – 1/2011
Doplnená
255 337,21 € Obec Raslavice Ministerstvo zdravotníctva SR
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
55/2010/OPZ – Z2812012002701 – 5/2011
Doplnená
1 549 269,58 € Mesto Giraltovce Ministerstvo zdravotníctva SR
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
56/2010/OPZ – Z2812012002801 – 6/2011
Doplnená
388 685,51 € Obec Ľubotín Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
Január
2011
Zmluva o ubytovaní
64/2010-4200-2030
142,73 € Mgr. Miloš Krištof Ministerstvo hospodárstva SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »