Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
95/2022/LSR
34 000,00 € ELSTAV - FR,s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
24.
Január
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2005/2021 info
1 084,11 € Slovenská pošta, a. s. Mária Sabolová – SISA - STAV
24.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 00351628/1/22
9/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trnava
24.
Január
2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1346/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Peter Sabol – REMONSTAV
24.
Január
2022
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
SNM-AM-ZOV-2022/49
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave
24.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 9/OZ01/I.Q.2022
000295/2022/LSR
17 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty ROSIMA, s.r.o.
24.
Január
2022
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium dlhodobá mobilita študenta v rámci programu 2021/2022/29 MS Štúdium
ZML 16/2022 RE
2 132,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Khrystyna Malys
24.
Január
2022
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
Dodatok č. 2 k Zmluve č. HM/078/100/2009
6 890,00 € Hydromeliorácie, š.p. Partizánske Building Components - SK s. r. o.
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody 20/41/54E/2005 zo dňa 23.03.2021
Dohoda o ukončení dohody 20/41/54E/2005 zo dňa 23.03.2021
0,00 € Igor Matlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Január
2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 687/2021
SNM-AM-ZOV-2021/2993
0,00 € Stredoslovenské múzeum Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
137/2022/LSR
24 000,00 € Jozef Ligenza - LIGE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
24.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/21/54E/707 zo dňa 15.02.2021
21/21/54E/707
0,00 € Matej Murcin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2022
dohoda o skončení dohody
DD_20/45/54E/1103
0,00 € Attila Költő Streda nad Bodrogom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 33/OZ01/I.Q.2022
000296/2022/LSR
14 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty ROSIMA, s.r.o.
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 22/OZ01/I.Q.2022
000276/2022/LSR
3 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty AGAT s.r.o.
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 40/OZ01/I.Q.2022
000284/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty TOPHOLZ, s.r.o.
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 1/18/2022
263-2022-lsr
300 000,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2022
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2022/0820
KV/KE/2022/0820
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Kočišová Miroslava
23.
Január
2022
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BB/2022/0830
KV/BB/2022/0830
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Matušovová Nina
23.
Január
2022
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/KE/2022/0837
KV/KE/2022/0837
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Starostová Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »