Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
752 467,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
22. Júl 2022
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_ SEP-IMRK2-2019-003181
DOH_SEP-IMRK2-2019-003181
507 084,74 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Spišská Teplica
20. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1801/ 2023
1801/2023
485 492,68 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 2202/ 2023
2202/2023
450 434,00 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
1. Jún 2022
Zmluva o úvere
490/CC/22
Doplnená
380 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Spišská Teplica
21. December 2022
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
Dodatok č. 490/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 490/CC/22
380 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Obec Spišská Teplica
6. Máj 2022
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001933 zo dňa 30. júla 2018, názov projektu: „Výstavba nového komunitného centra v Spišskej Teplici“, kód projektu v ITMS2014+: „312061N686.“
ZM_SEP-IMRK2-2018- 001933
344 526,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
13. Júl 2022
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2018-001933
313 678,64 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/117
19092023
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
18. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/HM/118
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/HM/118
250 592,27 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Spišská Teplica
7. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/120
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/120
250 592,27 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Spišská Teplica
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 09012023
09012023
215 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 0603-1/2023
0603-1/2023
143 552,40 € Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Obec Spišská Teplica
4. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní PLSK.01.01.00-12-0163/17-01
3/2024
121 034,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
19. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14102021
14102021
108 501,56 € Obecné služby Spišská Teplica s. r. o., r. s. p. Obec Spišská Teplica
4. Máj 2022
Zmluva o národnom spolufinancovaní
PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
103 422,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Spišská Teplica
22. November 2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Spišská Teplica
ZM_SEP-IMRK3-2017-001595
100 805,40 € Sekcia európskych programov Obec Spišská Teplica
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLZ3-91-108
93 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
3. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
06062023
81 026,40 € RESTAURO-Arte, s.r.o. Obec Spišská Teplica