Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
31. Marec 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051T341-511/512-28 zo dňa 11.11.2019
839/2023
717 894,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Partnerstvo Južného Novohradu
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQJ9
820/2023
39 844 341,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CGD5
525/2023
203 613,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Centrum bezbariérovej komunikácie
30. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMA2
678/2023
447 494,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
30. Marec 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021L004-221-10 zo dňa 24.7.2018
822/2023
963 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kreatívne centrum s.r.o
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021ADT6-223-47 zo dňa 04.08.2020
824/2023
675 717,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CQC7-76-98
827/2023
4 380,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kokšov- Bakša
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPU3-76-98
831/2023
47 061,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
30. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQC1-76-98 zo dňa 27.03.2023
834/2023
107 880,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPM5-76-80
835/2023
37 232,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čičava
30. Marec 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021G810-221-10 zo dňa 06.02.2019
836/2023
160 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie Kolysočka – Kolíska
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CQL8-76-98
837/2023
15 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Baška
29. Marec 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L880-121-12 zo dňa 30.05.2018
808/2023
1 925 543,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Marec 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K144-222-13 zo dňa 18.10.2018
809/2023
116 488,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Zvolen
29. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071CPZ4-76-93
813/2023
125 104,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Marec 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051AFY1-511/512-28 zo dňa 04.05.2020
814/2023
378 947,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina 11 PLUS
29. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDG1-431-65 zo dňa 4.4.2022
815/2023
604 128,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
29. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z311071CKW6
411/2023
457 322,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trstená
29. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z311071CIM6
360/2023
159 514,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rimavská Sobota