Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
22. September 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BGD2-74-73 zo dňa 22.12.2021
3181/2023
2 137 908,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Ružinov
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2798/2023
96 502,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
2065/2023
34 900,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky HOKA Invest s.r.o.,
22. September 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDV5-431-65 zo dňa 11.04.2022
3184/2023
508 373,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DFA2-91-108
3185/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nižná Hutka
22. September 2023
ZMLUVA O DIELO A O ROZVOJI DIELA
1621/2023
82 440,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí národného spolufinancovania
2693/2023
17 976,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
21. September 2023
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 2243/2023
2243/2023
24 530,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
21. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
3064/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Ľuboslav Gajdoš, PhD
21. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021BTI2-211-78
3179/2023
827 133,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky NÁŠ DOMOV n.o.
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2740/2023
79 151,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolní Bojanovice
21. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DHW8-91-108
3180/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žbince
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí národného spolufinancovania
1977/2023
25 492,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky B I C Bratislava, spol. s.r.o.
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DFZ7-91-108
3152/2023
158 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šarišské Bohdanovce
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DDG5-91-108
3153/2023
150 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šintava
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DGB5-91-108
3154/2023
145 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kaluža
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBW1-91-108
3155/2023
130 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Barca
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2719/2023
180 173,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mikroregion Slezská Harta
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DHZ2-91-108
3156/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kukučínov