Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
54/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Árpád Bartalos
2. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
55/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Peter Furik
2. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
56/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Jaroslav Izák
2. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
57/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Jaraba
2. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
58/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Michal Kapusta
2. Marec 2017
Dohoda o spolupráci v oblasti informačnej bezpečnosti č. DC / 06 / 2017
24/2017
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. Marec 2017
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
66/2017
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
70/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Martin Miklánek
7. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
72/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Ján Beňadik
7. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
74/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Roman Miškovič
8. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
76/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Marek Rendek
14. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
81/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Marek Tišťan
14. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
83/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Ladislav Varga
24. Marec 2017
Dodatok č.1 k : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: 301011B351 - Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
92/2017
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
86/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Tibor Barna
20. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
88/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Andrej Markovič
21. Marec 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
90/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu RNDr. Michaela Kollárová
11. Apríl 2017
Dodatok č.1 k dohode č. 1019/2015 / SVS-ORMP2-2015/014410-193 o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb
19/2017
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Apríl 2017
Dohoda o poskytovaní údajov z registra adries
20/2017
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24. Apríl 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
101/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Marek Tóth