Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
53/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ervín Šimko
20. Marec 2018
Dohoda o partnerstve v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie inteligentných riešení na území obcí a miest v Slovenskej republike
75/2018
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (poskytovateľpodpory), Priemyselný inovačný klaster (poskytovateľ podpornej činnosti) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Marec 2018
Dohoda o partnerstve v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie inteligentných riešení na území obcí a miest v Slovenskej republike
83/2018
0,00 € Teliko LLC Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
87/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
88/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku
86/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Dohoda o prechode práv a povinností
85/2018
0,00 € DataCentrum a Ministerstvo financií SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Apríl 2018
Dohoda o súčinnosti pre používanie služieb IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov verejnej správy
79/2018
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
50/2018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15. Máj 2018
Dohoda o ochrane dôveryhodných služieb č. 107/2018
107/2018
0,00 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
113/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martin Dorčák
21. Máj 2018
MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní Projektu
115/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Človek v ohrození, n. o.
21. Máj 2018
MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní Projektu
116/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.
4. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského voozidla č.139/2018
139/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Tibor Barna
7. Jún 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
108/2018
Doplnená
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. Jún 2018
Dohoda o spolupráci č.99/2018
99/2018
0,00 € Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Jún 2018
Dodatok č. 1, ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201735546_Z zo dňa 10.8.2017 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
151/2018
0,00 € BiZZdesign Central Europe, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Júl 2018
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien
144/2018
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Júl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 164/2018
164/2018
0,00 € Martin Hrachala Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Júl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
171/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Matúš Šutaj Eštok