Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 174/2018
174/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Juraj Kubica
26. Júl 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
126/2018
0,00 € Atos IT Solutions and Sevices s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. August 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 188/2018
188/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patricia Ceizelová
24. August 2018
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) - Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR a ITMS2014+
59/2018
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 194/2018
194/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Tomáš Rybanský
14. August 2018
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
153/2018
0,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. August 2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 195/2018
195/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Miloš Hrdý
3. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 200/2018
200/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Filip Košinár
3. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 201/2018
201/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jozef Kertis
5. September 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201745194_Z
208/2018
0,00 € Enfield, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 214/2018
214/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Tibor Barna
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 221/2018
221/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 222/2018
222/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 223/2018
223/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 224/2018
224/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 225/2018
225/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 226/2018
226/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 227/2018
227/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Paulína Slobodová
27. September 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 215/2018
215/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denis Fraňo