Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 34/2019
34/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Korytko Michal
13. Február 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku č. 329/2018
329/2018
Doplnená
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Február 2019
Dohoda o ukončení platnosti dohody o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 30/2019
30/2019
0,00 € Peter Jaraba Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Február 2019
Zmluva o poskytnutí NFP
49/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
12. Február 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
48/2019
0,00 € JUDr. Monika Mušutová Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
45/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národné centrum zdravotníckych informácií
11. Február 2020
ZMLUVA O PARTNERSTVE
114/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Centrum právnej pomoci
27. Február 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
102/2019
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Marec 2019
DOHODA O REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 119/2019
119/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
8. Marec 2019
ZMLUVA O PARTNERSTVE
52/2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Február 2019
Zmluva o partnerstve / k Národnému projektu : Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
313/2018
Doplnená
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. Marec 2019
Dohoda o využívaní prístupu na Katastrálny portál v rozsahu vyhľadávania cez celé územie Slovenskej republiky
118/2019
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. Marec 2019
DOHODA O REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 127/2019
127/2019
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
130/2019
0,00 € Radovan Skyba Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. Marec 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 146/2018
90/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
14. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička
144/2019
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
18. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 128 /2019
128/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Korytko Michal
21. Marec 2019
DODATOK č. 1 k Dohode o súčinnosti pre používanie služieb IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov verejnej správy č. 43/2019
43/2019
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
186/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národné osvetové centrum
22. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
187/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“)