Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J351-222-13 zo dňa 11.02.2019
374/2024
119 074,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drienov
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W680-221-35 zo dňa 03.02.2020
376/2024
303 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divín
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CCA1-221-94 zo dňa 31.10.2022
377/2024
483 472,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jakubov
22. Február 2024
DODATOK č. 3/2024 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 189/2020
4296/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CCM4-75-90 zo dňa 21.10.2022
365/2024
5 184 042,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola Detva
21. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMQ2 zo dňa 21.06.2023
198/2024
441 297,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
21. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
366/2024
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
367/2024
272 464,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDQ6-221-94 zo dňa 7.11.2022
370/2024
1 748 160,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šenkvice
21. Február 2024
Dohoda o urovnaní
331/2024
99 230,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezová pod Bradlom
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTF7-211-78 ZO DŇA 11. 11. 2022
358/2024
844 769,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20. Február 2024
DODATOK Č. 2 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BXL1, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071BXL102
217/2024
767 960,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
20. Február 2024
Zmluva o príspevku na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“
86/2024
30 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHC4
189/2024
4 511 224,00 € Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J467-222-13 zo dňa 31.10.2019
361/2024
181 252,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Predmier
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J326-222-13 zo dňa 20.11.2019
362/2024
199 714,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Súľov-Hradná
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 336/2024
336/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Matej Hirják
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 294/2024
294/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Stano
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 295/2024
295/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Matej Hotovčin
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 297/2024
297/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zuzana Chrapeková